Bognár Cecil - Értékelmélet


Megjelenési adatok

Kiadás helye: Budapest

Kiadó: Szent István Társulat

Kiadási év: 1924

Sorozat

Sorozat cí­me: Szent István Könyvek

Sorszám: 14.

Ismertető

Az ember magával hozza a világra a tudás után való vágyat, az ismeretek után való törekvést. Nemcsak egyes különálló ismeretekre törekszünk, hanem ezeket a szerzett ismereteket egységes, harmonikus képpé akarjuk összefoglalni. Természetünkben rejlik, hogy nemcsak a világban található számtalan tárgyat, jelenséget akarjuk ismerni, hanem magáról a világról is képet akarunk magunknak alkotni: világnézetre törekszünk. Ennek az egységes képnek megalkotása, ismereteinknek harmóniába hozása a filozófiának feladata. Két nagy birodalom van, amelybe a filozófia elvezet bennünket: a tények és az értékek birodalma. Mindegyik hozzátartozik az általános világkép kialakításához, mindegyik alkotórésze világnézetünknek. De fôképpen az értékek filozófiája tanít bennünket azokra az igazságokra, amelyekre leginkább szükségünk van. Ez tûzi ki azokat a célokat, amelyeknek megvalósítása életünket tartalmassá, nemessé teszi, ez tanít meg bennünket igazi életre. Az értékelméletbôl nemcsak tudást, hanem bölcsességet is meríthetünk, ez a bölcsesség tudománya. A legújabb korban a filozófiában ismét fokozódott érdeklôdés mutatkozik az értékelmélet problémái iránt. Jellemzi ezt az érdeklôdést az, hogy nem elégszik meg a fölvetett kérdésekre adott egyszerû, sokszor önkényes feleletekkel, hanem szigorú, tudományos kritikát alkalmaz. A modern értékelméletnek egyik fô törekvése, hogy ezt a tudományt is mentôl jobban megalapozza, mentôl rendszeresebbé tegye. A könyv rövid áttekintést nyújt az értékelmélet fôbb kérdéseirôl: az érték fogalma, az értékelés lélektana, relatív és abszolút értékek, az igazságérték, az erkölcsi értékek, az esztétikai értékek és a gazdasági értékek.

További adatok

Tulajdonos intézmény: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Eredeti dokumentum: Megtekint