Zubriczky Aladár - Jézus élete és a vallástörténet


Megjelenési adatok

Kiadás helye: Budapest

Kiadó: Szent István Társulat

Kiadási év: 1923

Sorozat

Sorozat cí­me: Szent István Könyvek

Sorszám: 1.

Ismertető

Ez a dolgozat csak Jézus életének fontosabb párhuzamairól szól. Az egész újszövetséget, vagy épen az egész kereszténységet és katholicizmust minden (dogmatikus, erkölcsi, szertartási, stiláris stb.) irányban hasonlóan feldolgozni csak kötetekben lehetne. Még a szűkített anyagot is a rendelkezésemre álló íveken csak áldozatok árán tudtam elhelyezni. A sorrend személyi mozzanatoktól is függvén, bajos volna a tisztán tárgyi csoportosítás. De az is nehéz volna, hogy az evangélium nyomán haladjak, mert négy van s a kívülök eső anyagokat sem mellőzhettem. Jobbnak láttam a nem ker. vallások szerint való csoportosítást. Így ugyan egyes tárgyi mozzanatok, pld. a szűzi születés, feltámadás, mennybemenetel stb. ismételten előfordulnak, de viszont sok ismétlést kikerülhettem és sok dolgot jobban kidomboríthattam. Csak itt-ott tértem el ettől, ahol egy vallásnál az anyag csekély volta, vagy feltűnő rokonsága ajánlotta; pld. az egyiptomi anyagokat más fejezetekbe osztottam. Az irodalmat nem mellőzhettem. Ha ez a jegyzetek helyett a szöveget terheli, a kiadó-vállalat kívánta a jegyzetek mellőzését. Az irodalom igen rövid jelzése takarékossági szempontot szolgál.

További adatok

Tulajdonos intézmény: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára

Eredeti dokumentum: 001-zubriczky_aladar-jezus_elete_es_a_vallastortenet.pdf