Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könyvtára

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2012. április 12., csütörtök - 15:55 
Diákkönyvtár

Elérhetőség

Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
Posta cím: 8840 Csurgó, Pf. 10.
Tel.: 82/472-431, Fax.: 82/471-024
E-mail: csvmrgkonyvtara@gmail.com
Internet: http://www.csvmrgk.hu
Katalógus: http://kutato.csvmrgk.hu/szikla/osszetett_kereses
Könyvtárvezető: Viola Ernő

Nyitva tartás

Hétfő:        8-12 és 15.30-16.00
Kedd:       15.30-16.00
Szerda:      8-11 és 15.30-16.00
Csütörtök: 10.00-12.00 és 15.30-16.00
Péntek:      8-10

Általános bemutatás

Könyvtárunk három egységből áll: a Nagykönyvtár, a Diákkönyvtár és a Levéltár.A Nagykönyvtárban a nagy elődöknek köszönhetően ma közel húszezer kötet könyv, nyolcezer régi folyóirat, több száz térkép, érem-, pecsét- és kéziratgyűjtemény, két ősnyomtatvány és kódexlap-töredékek alkotják a bibliotékát.A Diákkönyvtár egyidős az újrainduló református gimnáziummal. Ma már 30 ezer dokumentum szolgálja az iskola növendékeit és az érdeklődőket. Kiemelten gyűjtjük a pedagógiai és vallástudományi szakirodalmat és teljességre törekedve a helytörténeti dokumentumokat. A könyvtár nyilvános könyvtárként, nyitvatartási időben áll a kutatók, olvasók szolgálatában.

Történet

A Csurgói Csokonai Gimnázium Könyvtára – eltérően nagyobb testvéreitől: a pápai, debreceni vagy pataki kollégiumi könyvtáraktól – 210 éves múltjával még fiatal intézmény, bár ez volt a megye első bibliotékája. Híres kollégiumi könyvtárainkhoz nagyságában nem mérhető, de kialakulása, összetétele sok hasonlóságot mutat azokkal.

Somogy megye „első oskoláját” gróf Festetics György, a környék felvilágosult katolikus földesura alapította 1792-ben. Kezdetben könyvtár nélkül folyt az oktatás, ezért kezdte el itteni professzorkodását 1799-ben könyvkérő levelek küldésével leghíresebb tanárunk, Csokonai Vitéz Mihály.

1800-ban Sárközy János 180 kötetes ajándékával vetette meg a könyvtár alapját. A reformkorban somogyi lelkészek, tudósok, tanítók gyarapították tovább az állományt. A legnagyobb és legértékesebb ajándék, mely a gimnázium falai közé került, Sárközy István nagybajomi irodalompártoló köznemes 2600 kötetes bibliofil gyűjteménye. A fenntartó somogyi református egyház az 1870-es évektől biztosított rendszeresen pénzt könyv- és folyóirat vásárlásra.Csurgói Graduál

Ám a tervszerű gyarapítás mellett mindig is nagy jelentőséggel bírt az ajándékozás, adományozás napjainkban is újraéledő hagyománya. Valószínűleg ezzel magyarázható az állomány nyelvi és tartalmi sokszínűsége: a többségében magyar és latin nyelvű műveken kívül sok a német, angol, francia, kevesebb a görög és a héber. A hittudományi, szépirodalmi és történelmi munkákon kívül, melyek a gyűjtemény gerincét alkotják, számottevő a gazdasági, orvosi és pedagógiai művek mennyisége is.

A könyvtár első történeti összefoglalóját Kondor József könyvtárőr írta 1896-ban.

Első katalógusunk, a “Sorjegyzék” 1898-ra készült el. 1936-ban zajlott le az egész gyűjteményt átfogó könyvtárrendezés, melynek során az addig külön kezelt ajándék könyvtárakat egységes állománnyá olvasztották össze. Ezt követően a Csurgói Könyvtár sorozat két köteteként 1939-ben vehették kézbe elődeink a ma is jól használható témakatalógust. A könyvtár gyarapodásáról, változásáról az 1860-as évektől 1948-ig folyamatosan tájékozódhatunk az iskola évkönyveiből is.

Könyvtárunk megmaradását nem egyszer veszély fenyegette. A második világháborúban az iskolaépület hadikórházként szolgált, ekkor értékeink egy bedeszkázott helyiségbe rejtve menekültek meg a szétszóratástól.

Az államosítás 1948 nyarán ugyanilyen gondokat sejtetett, amikor teljesen bizonytalanná vált a könyvtár sorsa. Végül az áthelyezés és szétválogatás helyett muzeális gyűjteménnyé nyilvánítva helyben maradt.

Pókos Ferenc 1948-tól a 70-es évek végéig gondoskodott a féltett kincsekről. A ma is használt polcrendszert 1977-ben Szita Ferenc megyei könyvtárigazgató tervei alapján helyi asztalosok készítették el.

A nagy elődöknek köszönhetően ma közel harmincezer kötet könyv, nyolcezer régi folyóirat, több száz térkép, érem-, pecsét- és kéziratos könyv, ősnyomtatványok, kódexlap-töredékek alkotják a bibliotékát.

1993-ban újra a református egyház tulajdonába került a gimnázium és a Nagykönyvtár. Mivel a kiköltöző állami gimnázium magával vitte a saját könyveit, szükségessé vált egy új diákkönyvtár létrehozása. Ismét könyvtárpártoló öregdiákok segítették az alma matert. A mai adományozók közül a bázeli Kovács Andort említjük, aki több ezer kötetes könyvtárát küldte Csurgóra az 1990-es években. Matoltsy Gedeon Amerikában élő orvos 2001-ben alapítványt hozott létre a könyvtár gyarapítására, ebből készülhetett el az olvasóterem galériája is. Fekete György belsőépítész segített megálmodni az új könyvtár berendezését. Dokumentumainkat a Szikla-21 integrált könyvtárkezelő rendszerrel dolgozzuk fel.

 

Szolgáltatások

 • Beiratkozás nélkül igénybe vehető

   

  • Kölcsönözhető- és kézikönyvtári könyvek, folyóiratok, audiovizuális információhordozók használata
  • Számítógépes katalógus használata.
  • Információ a könyvtár szolgáltatásairól.
  • Helyi kiadványok vásárlása

 • Beiratkozott olvasók számára igénybe vehető szolgáltatások

   

  • Kölcsönzés (Hang-, kép- és elektronikus dokumentum csak tanárok számára kölcsönözhető tanítási órákra) 
  • Dokumentumok előjegyeztetése 
  • Másolatkészítés térítés ellenében 
  • Ingyenes internet elérési lehetőség (a helyben kifüggesztett szabályok szerint) 
  •  Referensz-szolgálat, tájékoztatás 
  • Zenehallgatási lehetőség az arra kijelölt gépen 
  • Bibliográfiai adatszolgáltatás Könyvtárközi kölcsönzés

 • Nagykönyvtár

   

  • Dokumentumai csak helyben olvashatók 
  • Könyvtárközi kölcsönzés a muzeális állomány dokumentumaiból nem lehetséges 
  • Másolatkészítés: a könyvtáros által, a dokumentumok állapotától 
  • Könyvtárlátogatás, csoportvezetés turistáknak, érdeklődőknek, tanórák iskolai osztályoknak: előre egyeztetett időpontban (személyesen, telefonon, e-mail-ben)