Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Könyvtár

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2016. november 25., péntek - 10:31 

Elérhetőség

Posta cím: 4026 Debrecen, Füvészkert u. 2.
Tel.:
52/502-786 
E-mail:
konyvtar@drhe.hu
Internet: http://marothikonyvtar.drhe.hu
Katalógus:
 http://marothikonyvtar.drhe.hu
Könyvtárvezető:
Szabóné Barna Ildikó

Nyitva tartás

 

Hétfő 9.00-20.00
Kedd  9.00-18.00
Szerda  9.00-18.00
Csütörtök  9.00-18.00
Péntek  9.00-16.00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

Általános bemutatás

A jelenlegi DRHE Maróthi György Könyvtár a DRHE Teológiai Szakkönyvtár és a DRHE Maróthi György Könyvtár  összevonásával jött létre 2015-ben. A DRHE Maróthi György Könyvtár nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár. Állományának nagysága közel 130.000 db könyvtári egység.

A könyvtár gyűjtőköre

(1) A DRHE Maróthi György Könyvtár, mint nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár feladata, 

hogy a DRHE oktatóinak és hallgatóinak báziskönyvtáraként segítse a DRHE tanulmányi, tudományos kutatási, oktató-nevelő, valamint közművelődési munkáját, biztosítsa az ehhez szükséges feltételeket, működjön mindenki, de elsősorban is a Tiszántúli Református Egyházkerület, valamint a Tiszántúli régió számára regionális kutatóközpontként, a tudásalapú társadalom alapintézményeként. 

(2) A könyvtár nyilvános felsőoktatási szakkönyvtári minőségben 

a) tervszerűen gyűjti az oktatott és kutatott diszciplínák, továbbá mindezek határterületi tudományainak hazai és külföldi szakirodalmát a szükséges mélységben, mértékben és példányszámban, 

b) kiemelten gyűjti a hittudomány, vallástudomány, filozófiatudomány, pszichológia, neveléstudomány hazai és nemzetközi szakirodalmát. 

2015. szeptemberében új épületbe költözött a könyvtár, ahol széleskörű szolgáltatások, modern olvasóterem, számítógép használati lehetőség, wifi elérhetőség szolgálja az olvasók kényelmét.

A feldolgozott teológiai állomány szabadpolcon található, amely nagymértékben segíti a kutatást, a dokumentumokhoz történő hozzáférést. A helyben található könyv és folyóirat raktárakból  kölcsönzési időben gyors kiszolgálásra van lehetőség.

Kutatóintézetek és tanszékek

A DRHE intézményének keretében egyes szakterületekhez kapcsolódóan speciális irányultságú kutatóintézetek is működnek, ezek könyvállományát különgyűjteményként kezeljük, nyilvántartása, katalogizálása azonban a törzsállománnyal közös. Ennek értelmében ezek az állományrészek is a közös Corvina adatbázisban találhatóak, lelőhelyként a megfelelő kutatóintézet megjelölésével. Kölcsönzés azonban csak az adott intézet vezetőjével egyeztetve lehetséges.

A könyvtár szervezeti felépítése

(1) A könyvtár az alábbi részlegekből épül fel: 

a) Központi könyvtár, 
b) kutatóintézeti könyvtárak, 
c) tanszéki letéti könyvtárak. 

(2) A Központi könyvtár, a kutatóintézeti könyvtárak és a tanszéki letéti könyvtárak hálózatban működnek. 

(3) A könyvtár hálózatának az alábbi kutatóintézeti könyvtárak és tanszéki letéti könyvtárak a 

tagjai: 

a) Hatvani István Teológiai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

b) Katechetikai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

c) Kelet-Közép-Európai Karl Barth Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

d) Közép-Európai Reformáció és ProtestantizmusTörténeti Kutatóintézet kutatóintézeti     könyvtár, 

e) Liturgiai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

f) Missio et Oikodome – Missziológia és Ökumenika Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

g) Ószövetségi Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

h) Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

i) Sepphoris Bibliai Régészeti és Posztbiblikus Zsidó Irodalmi Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

j) Szociáletikai Kutatóintézet kutatóintézetikönyvtár, 

k) Idegen Nyelvi Tanszéki letét, 

l) Társadalomtudományi Tanszéki letét, 

m) Természettudományi Tanszéki letét. 

Szolgáltatások

 • Beíratkozás nélkül, térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások

  a) könyvtár látogatása, b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, c) az állományfeltáró eszközök használata, d) információadás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, e) eMOP használata (kizárólag hivatalos ügyek intézésére). 


 • Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások

  a) kölcsönzés, b) számítógép és internet használat.


 • Térítéses szolgáltatások

  a) másolás a könyvtár tulajdonában lévő dokumentumokról, a szerzői jogi törvény előírásainak  betartásával, b) nyomtatás, c) a könyvtárközi kölcsönzés felmerülő költségei, d) irodalomkutatás.


 • A könyvtár használóinak köre

  (1) A könyvtár nyilvános felsőoktatási szakkönyvtárként működik. Szolgáltatásait igénybe veheti minden olvasó, amennyiben a könyvtár használatának feltételeit elfogadja és betartja. 

  (2) A könyvtárnak nyilvános, felsőoktatási szakkönyvtári egysége és nem nyilvános könyvtári egységei vannak. 

  a) Nyilvános könyvtári egysége: Központi könyvtár

  b) Nem nyilvános könyvtári egységei: kutatóintézeti könyvtárak és tanszéki letéti 

  könyvtárak.


 • Beiratkozás

  A DRHE Maróthi György Könyvtár nyilvános könyvtár. Ennek értelmében teljes jogú beiratkozott olvasó lehet a DRHE oktatója és hallgatója; valamint minden magyar és külföldi állampolgár, aki a könyvtárhasználat szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.


 • Katalógus

  A könyvtárban Corvina integrált könyvtári rendszer működik.