Evangélikus Országos Könyvtár

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2010. szeptember 15., szerda - 10:15 
Luther Márton

Elérhetőség

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel.: 1/317-2532, 1/486-3555, Fax.: 1/486-3554
E-mail: konyvtar@lutheran.hu
Internet: http://konyvtar.lutheran.hu/
Katalógus: http://corvina.lutheran.hu:8080/WebPac/CorvinaWeb
Könyvtárvezető: Dr. Mányoki János

Nyitva tartás

Hétfő - csütörtök: 9.30-15.30
Péntek: 9.30-13.30

Általános bemutatás

Az Evangélikus Országos Könyvtár  (EOK)  a Magyarországi Evangélikus Egyház területére kiterjedő illetékességgel működő tudományos intézmény; egyházi szakkönyvtár.
Tevékenységét - mint nyilvános könyvtár - a nyilvános könyvtárak gyakorlata szerint végzi.
A könyvtár gyűjtőkörét a magyar és egyetemes egyháztörténeti irodalom, jelentős szépirodalmi, történelmi, művelődéstörténeti, jogtörténeti állomány képezi elsősorban az 1945 előtti időszakból.
A könyvtár a keresztyénség és a protestantizmus történetére vonatkozó irodalmon kívül főképpen a magyarországi, illetve magyar nyelvű evangélikus kiadványokat gyűjti. Állományának nagysága mintegy 110 ezer kötet. A zömében magyar, latin, német és szlovák nyelvű könyv mellett őriz a könyvtár más, főleg európai nyelveken írott ritkaságokat is.

A Magyarországi Evangélikus Egyház legnagyobb nyilvános könyvtáraként feladatának tekinti, hogy a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez egyre szélesebb körben bocsássa rendelkezésre gyűjteményét, és elősegítse a keresztyénység és a  protestantizmus, különösen a magyarországi, illetve a magyar nyelvű evangélikus kultúra kincseihez való szabad hozzáférést.

A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége, aki a kölcsönvett, illetve a helyben használt dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik.

Történet

Az Evangélikus Országos Könyvtár (EOK), mint önálló intézmény, 1957-ben vált el az Evangélikus Országos Levéltártól (EOL). A 19. századból eredeztethető EOL-könyvanyag (benne Mária Dorottya főhercegnő 19. századi könyvadományával) folyamatosan növekedett.
1929-ben a kiskartali Podmaniczky – Degenfeld könyvtárat az örökösök az evangélikus egyháznak ajándékozták. Ez a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtárfőúri könyvtár ma is az EOK különálló, muzeális gyűjteménye: „A Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egyház Podmaniczky-Degenfeld Könyvtára” nevet viseli.

A könyvtárral együtt az eredeti bútorzat is az Üllői útra került. E muzeális gyűjteményt előzetes bejelentkezés után a könyvtár igazgatója és tudományos munkatársa mutatja meg az érdeklődőknek.

 

 

A két világháború között Kovács Sándor püspök kezdemBornemisszaényezésére megindult a magyar evangélikusság múltjára vonatkozó könyvek gyűjtése. A „Luther Könyvtár és Múzeum” néven felállított gyűjtemény nem alakult át külön intézménnyé, az összegyűjtött könyvanyag 1945 után a levéltár könyvtári részébe került. A könyvtár önálló intézménnyé válását az 1945 utáni történelmi események felgyorsították. Hagyatékok, magángyűjtemények, iskolai könyvtárak áramlottak be a levéltár könyvtári részlegébe. Mályusz Elemér vezetése alatt (1947-1969) újabb jelentős értékkel gyarapodott az evangélikus egyhA könyvtár olvastermeáz. 1949-ben báró Radvánszky Kálmán az egyháznak ajándékozta az édesapja, báró Radvánszky Béla által 1863-ban alapított sajókazai könyvtárat. Örvendetes, hogy (az ajándékozásoknak hála) két különböző jellegű gyűjtemény, ha nem is maradéktalanul, de átvészelte a 20. századi történelmi változásokat.

Az EOK gyűjtőkörének középpontjában elsősorban az 1945 előtti könyvek beszerzése, hagyatékok gyűjtése áll.  A modern gyarapodást elsősorban az evangélikus egyházi könyvkiadó (Luther Kiadó) köteles példánysora adja, illetve a külföldi és magyar könyvkereskedelemből szerzeményezett kötetek. Az Evangélikus Országos Könyvtár az Üllői úton, modern olvasóteremmel várja olvasóit.

Szolgáltatások

 • Helyben használat

  A könyvtár állományát (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentum) minden olvasó csak érvényes látogatójeggyel használhatja. A raktári állományból kérőlap kitöltésével lehet könyvet vagy folyóiratot kérni. A könyvtárosnak öt kérőlap adható le egyszerre. A Régi és Ritka Könyvek Gyűjteményét, a Podmaniczky–Degenfeld Könyvtár anyagát, valamint a muzeális dokumentumokat és kéziratokat csak külön (kutatói) engedéllyel lehet használni. A muzeális dokumentumok és kéziratok kikérésére vonatkozó igényt 24 órával előbb be kell jelenteni.


 • Kölcsönzés

  A munkahellyel rendelkező, egyházi és világi olvasók, kutatók; a felsőoktatásban résztvevő hallgatók személyesen, érvényes olvasójeggyel (jótállóval aláíratott) kölcsönözhetnek a könyvtár állományából, száz évnél nem régebbi, megfelelő állapotban lévő könyveket; a kölcsönzési idő 1 hónap; a kölcsönözhető művek száma 4 db.


 • Könyvtárközi kölcsönzés

  Az Evangélikus Országos Könyvtár – mint nyilvános könyvtár - részt vesz a könyvtárközi dokumentumellátásban. Olvasóink kérésére a könyvtár állományában nem található dokumentumokat más könyvtárból - lehetőség szerint - megkérjük és helyben használatra biztosítjuk.


 • Reprográfiai szolgáltatás

  Fénymásolás A 100 évnél nem régebbi kiadású és kizárólag jó állapotban lévő kötetekből, illetve folyóiratokból lehetséges a másolat készítése. Lehetőségeinkhez képest – csak korlátozott mennyiségben - vállalja a könyvtár fénymásolatok készítését. A könyvtár minden esetben figyelembe veszi a szerzői jogi törvény előírásait, valamint az állományvédelmi előírásokat, és ennek megfelelően dönt a másolatok készítésének lehetőségéről; szkennelés – szkennelt anyag küldése e-mailben; digitális fotó készítése.


 • Számítógép-használat; internet

  Az olvasóteremben elhelyezett számítógépen ingyenes internet-hozzáférést tudunk biztosítani; könyvtári katalógusokat, a gyűjteményben megtalálható elektronikus dokumentumokat (pl. CD-ROM), digitalizált dokumentumainkat használhatják látogatóink, kutatóink.


 • A könyvtár bemutatása

  Könyvtárunk igazgatója és tudományos munkatársa – előzetes bejelentés után – történeti ismertetéssel és a különböző állományrészek bemutatásával állnak az érdeklődők rendelkezésére.