Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2012. április 06., péntek - 10:23 
Főkönyvtár

Elérhetőség

Cím: 9090 Pannonhalma, Vár 1.

Postacím: 9090 Pannonhalma, Vár 1.

Tel.: 96/570-142

Fax.: 96/470-011

E-mail: fokonyvtar@osb.hu

Internet: www.bences.hu

Katalógus: http://corvina.osb.hu, http://corvina.vhf.hu:8080/WebPac.phfkdb/Corvinaweb

Könyvtárvezető: Dejcsics Konrád OSB

Fenntartója: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

Nyitva tartás

Hétfő-csütörtök: 8-15.30 Péntek: 8-13.30

Általános bemutatás

A Világörökség címet birtokló Pannonhalmi Bencés Főapátság, benne a Főapátsági Könyvtár az egyetemes és nemzeti kulturális örökség és vagyon része.

Feladata és küldetése, hogy ezt a kulturális kincset hagyományos értékeinket megtartva, de a 21. század kihívásainak megfelelve, korszerű informatikai háttérrel a nemzet és az egész emberiség számára méltón megőrizze, feltárja, gyarapítsa és közvetítse. Célja, hogy elősegítse a hazai és nemzetközi tudományos kutatásokat, különösen a következő témákban: teológia és segédtudományai, egyháztörténet, kultúrtörténet, szerzetesség-történet általában, speciálisan: bencés szerzetesség, az országban egyetlen bencés szerzetesi könyvtárként.

A nyilvánosság vállalásával, könyvtári szolgáltatások biztosításával, szakmai programokkal, kiállítások rendezésével a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár műemléki környezetben – a könyvtár klasszicista teremkönyvtára az egyik legismertebb és legszebb magyarországi műemlékkönyvtár - közművelődési szerepet vállal a keresztény és egyetemes európai kultúra népszerűsítésében. A fenti célok érdekében: a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítja, frissíti, a történelem folyamán többször szétszóródott könyvgyűjteményt anyagi lehetőségei szerint rekonstruálja. Szakképzett és folyamatosan továbbképzett könyvtárosok foglalkoztatásával gondoskodik a könyvállomány korszerű, sokoldalú, elektronikus feltárásáról és szolgáltatásáról, korszerű telematikai eszközök segítségével fejleszti a tájékoztató és információs szolgáltatásokat. Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi könyvtárügy változásait és kihívásait, szem előtt tartja az intézményt felkereső könyvtárhasználók igényeit.

A könyvtári állomány: Muzeális gyűjtemények: Kódexek, Ősnyomtatványtár, Antikvák, RMK, Klasszicista műemlék teremkönyvtár, Modern könyvgyűjtemény: 19-20. századi könyvek, Kézikönyvtár, Lónyay – könyvtár, Folyóirat-periodika gyűjtemény, Benedictina, Jesuitica, Kézirattár

Történet

A pannonhalmi Főapátsági Könyvtár - ha a „magyar történelem zivataros századai-ban” nem is mindig működött könyvtárként - Magyarország legrégibb gyűjteménye.

A könyvtár jelentős védett könyvállománnyal (kódex, ősnyomtatvány, korai antikva, RMK, Benedictina) bír, mely a nemzeti kulturális vagyon része. A Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttese, benne a Főapátsági Könyvtár és annak könyvgyűjteménye 1996 óta a Világörökség része is.

A könyvtár fenntartója a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság.

Az első adat a könyvtár gyűjteményéről, a középkori könyvtárról egy 1090 körüli Szent László oklevél - az első magyarországi könyv(tár) katalógus -, amely 70-80 kódexet sorol fel. Ezek közül sajnos egy sem maradt fenn. 1627-ből való Himmelreich György főapát könyvtárának katalógusa. Himmelreich könyvei (vagy azok egy része) halála után minden bizonnyal a Főkönyvtárba kerültek. Egy 1658-ban készült inventáriumban már 2318 kötetről olvashatunk. II. Józsefnek a bencés rendet is feloszlató rendeletének kiadásakor a könyvek száma 4232 kötet volt. Ezek egy része az Egyetemi Könyvtárba került, a többit elárverezték.

1802-ben, a rend visszaállításakor kezdődik a könyvtár mai története. Ekkor a bencések új feladatot is kaptak, a tanítást, s ez tükröződik a könyvtár állományán is. A rend visszaállítása után az apátság csupán 757 kötet könyvet kapott vissza a feloszlatás előtti könyvállományából, de 1839-ben már 36.000, 1845-ben 60.000 kötetes volt a gyűjtemény. A gondos gyűjtés, vásárlás és örökségek nyomán ma körülbelül 400.000 kötettel rendelkezik.

A pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött gyűjtemény jelentős része „régi könKonyvekyv”, vagy egyéb szempontból egyedi dokumentum. Ez a hatalmas állomány felöleli a tudományágak minden területét. Tizennégy kódexet, köztük egy 13. századi teljes Bibliát, és az első főapát, Tolnai Máté számára készített, szépen díszített evangelistariumot találunk a gyűjteményben. Ez utóbbi a könyvtárban őrzött legkorábbi pannonhalmi kézirat, a XVI. század elejéről való Pannonhalmi Evangelistarium. 240 körül van az ősnyomtatványok száma, köztük van egy csak itt fennmaradt kötet (unikum) is, de a későbbi korokból is őriz a könyvtár ritkaságokat. A tizennégy kódex, és a jelentős régi anyag nagyobb része későbbi vásárlás útján jutott a Főapátság birtokába, főként német kolostori gyűjteményekből. A 19. és 20. századi tudatos gyűjtés eredménye, hogy a könyvtár rendelkezik az adott kornak megfelelő teológiai és monasztikus irodalommal, de a különböző szaktudományok alapvető munkáival is.

A gyűjtemény zöme latin nyelvű, a magyaron kívül német és francia könyvek vannak nagyobb mennyiségben. A gyarapodást napjainkban kevés, de tudatos vásárlás (szerzeményezés) és a bencés szerzetesek hagyatéka, ill. könyvadományok befogadása jelenti.

PannonhalmaA könyvtárépület - az egyik legjelentősebb hazai műemlék teremkönyvtár – az 1820-30-as években épült. Az építkezés és a könyvállomány fellendülő és tudatos gyarapítása öszszefüggött azzal a szellemi mozgalommal, melyet reformkornak nevezünk. Az 1802-től tanító rendként működő bencések könyvgyűjteménye jelentősen megnövekedett, ezért szükség volt egy önálló, nagy könyvtárépületre. 1824-ben, a középkori várfal északnyugati sarkán álló torony lebontásával kezdődött el az építkezés. Engel József (1776 k.-1827) sajátos, „bazilikális elrendezésű” teret tervezett, amely az oldaltermek fölött elhelyezett ablakokon kapta a fényt. A könyvtár berendezése közben merült fel az épület áttervezésének a gondolata. Engel halála után Packh János (1796-1839) kapott megbízatást a bővítésre, ő építette fel a főapátság klasszicista tornyát is. Packh a keleti oldalon egy ellipszis alakú kereszthajóval bővítette a könyvtártermet, az oldaltermekre emeletet húzott, s megoldotta a fából készült tetőszerkezet statikai problémáit. A terem a keresztszárny közepén emelkedő kis tornyon keresztül kapja világítását. Az épület belső és külső megjelenésében jellegzetesen klasszicista.

MinervaA nagyterem mennyezetére Josef Klieber (1773-1850) Minerva istennő képét festette meg, s ő mintázta meg Szent István királynak és I. Ferenc királynak a nagyterem nyugati végében álló szobrát. A terem homlokfalán a görög és római tudósok és költők portréit, a menynyezet két oldalán a magyar történelem nagyjainak arcképeit láthatjuk. Az újonnan felépített rész (ellipszis alakú kereszthajó) belső díszítése eltér a nagyterem ornamentikájától, ám színében és kivitelezésében mégis alkalmazkodik ahhoz, így a két teremrész harmonikus egységet alkot.

A könyvtár polcait helyi asztalosmesterek készítették.

Szolgáltatások

  • Helyben olvasás, kutatás
  • Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés
  • Állományfeltáró eszközök (cédula és elektronikus katalógus) használata
  • Saját és olvasói számítógép használata
  • Internethasználat
  • Tájékoztatás
  • Másolatok (fotó, fénymásolat, digitális másolat) készítése
  • Irodalomkutatás
  • A klasszicista könyvtárterem csoportosan, vezetéssel a TriCollis Apátsági Tárlatvezető Iroda szervezésével látogatható. Információ: http://www.bences.hu/hu/vendegfogadas