Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2011. május 19., csütörtök - 18:45 
Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára

Elérhetőség

Cím: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.
Tel.: 1/3114-237
E-mail: muszka.ibolya@gmail.com
Internet: www. unitar.hu
Katalógus: www.unitar.hu
Könyvtárvezető: Muszka Ibolya

Nyitva tartás

Kedd: 10-13
Csütörtök: 10-13

Kutatóknak előzetes bejelentkezés ajánlott

Általános bemutatás

A könyvtár a Magyarországi Unitárius Egyház központi könyvtár. Nélkülözhetetlen kutatóhelye az unitárius egyház történelmével, tanításával foglalkozó kutatóknak, diákoknak.Gyűjteménye: 6000 kötet. Unitárius szerzők művei, unitárius és protestáns periodikák. Idegen és magyar nyelvű könyvek. Cédulakatalógus,szerzői betűrendes.(számítógépes feldolgozás alatt)Szolgáltatások: könyvtárközi kölcsönzés, helyben olvasás, másolatok készítése. Mai gyűjtőkör: Unitárius tárgyú vagy azzal kapcsolatos könyvek és folyóiratok. Általános teológiai és társadalomtudományi témájú könyvek.Levéltár: A könyvtári gyűjtemény mellett az unitárius egyház levéltári iratait is itt őrzik.

Történet

A könyvtár a budapesti anyaegyházközség fennállása (1882) óta adományokból és hagyatékokból gyűlt össze. A könyvek könyvtárrá rendezését id. László Gyula végezte először az 1920-as években. A Budapesti Egyházközség könyvtára 1930-tól 6000 kötettel fogadta olvasóit. A II. világháborúban a könyvállomány egy része megsemmisült, ezt követően a hetvenes évekig ömlesztve tárolták a megmaradt könyveket.

 • Ferenc József püspöksége idején (1971-1988) a 70-es években Dr. Kaplayné Shey Ilona végezte el a könyvtár újjászervezését. Szerzői betűrendes katalógust állított fel a 3700 kötetre apadt könyvtár anyagáról, unitárius tárgyszó katalógust kezdett kialakítani, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár közreműködésével a régi könyveket védetté nyilvánítatta. Állami és fenntartói támogatással az 1994-ben kinevezett új könyvtáros: Muszka Ibolya irányításával 1997-ben történt meg az önálló helyiségbe való költözés.
 • 2000-ben kezdődött meg az időközben ismét 6000 kötetre gyarapodott állomány katalógusának elektronikus kialakítása.
 • A könyvtár 2002-ben Alapító Okiratban erősítette meg nyilvános jellegét, és nagyobb gyakorisággal áll az érdeklődő olvasóközönség szolgálatára, s az elektronikusan feltárt anyag folyamatos bővítéssel olvasható az interneten.
 • A könyvtár gyűjtőköre: unitárius szerzők unitárius vonatkozású és egyéb írásai, protestáns és általános teológiai szakirodalom, unitárius sajtó 1861-től napjainkig.
 • Intézményünk szeretettel várja olvasóként az egyháztörténet iránt érdeklődő kutatókat, egyetemi hallgatókat is.
 • Könyvtárunk tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesületének és az informatikai célkitűzéseket kitűző kulturális intézményeket magában foglaló Hungarnet Egyesültnek.

Szolgáltatások

 • Helyben olvasás

  A beiratkozott olvasó a nyitvatartási időben helyben olvasásra jogosult.


 • Kölcsönzés

  A beiratkozott olvasó 4 dokumentumot kölcsönözhet 1 hónapos határidőre, mely meghosszabbítható maximum további 2 hónapi időtartamra.


 • Muzeális dokumentumok kutatása

  Az 1800 előtti dokumentumok nem; az 1900 előtti dokumentumok egyes példányai csak állapotuk függvényében kölcsönözhetők.


 • Közhasznú információk

  A könyvtár a használó igénye szerint a használó részére közhasznú információt szolgáltat.


 • Könyvtárközi kölcsönzés

  A könyvtár részt vesz a könyvtárközi kölcsönzési feladatok ellátásában.