Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Könyvtára

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2011. május 03., kedd - 07:55 
Olvasóterem

Elérhetőség

Cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 24.
Tel.: 1/4843-053, Fax.: 1/4843-054
E-mail: tarjan@htk.ppke.hu
Internet:  www.htk.ppke.hu
Katalógus: http://hunteka.itk.ppke.hu/htk/
Könyvtárvezető: Tarján Mária

Nyitva tartás

Hétfő, csütörtök: 12-17
Kedd, szerda, péntek: 9-15 óráig

Általános bemutatás

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kari Könyvtára hazánkban a legmodernebb gyűjteménnyel rendelkező teológiai szakkönyvtár, amely magas színvonalon szolgálja az oktatás, a kutatás és a tudományos továbbképzés igényeit. A tudományos kutatás bázisa a teológia szakterületén.

A Könyvtár a Központi Szeminárium harmadik emeletén helyezkedik el (bejárat a Veres Pálné utcából). Az épület felújítása 2000-ben fejeződött be. Modern, kényelmes, minden olvasói igényt kielégítő olvasótermekkel várja látogatóit. Bár a könyvtár nem szerepel a nyilvános könyvtárak listáján, szolgáltatásait nyitvatartási időben az egyetem professzorai, oktatói, kutatói, hallgatói, dolgozói, valamint a teológia szakterületeivel foglalkozó külső kutatók, egyetemi hallgatók és más érdeklődők is igénybe vehetik.

Történet

Pázmány Péter 1635-ben Nagyszombatban tudományegyetemet alapított. A könyvtár és a levéltári anyag 1638-tól datálódik. Az egyetemet 1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre költöztették. 1906-1913 között megalakultak a szemináriumi (tanszéki) könyvtárak.

PolcrészletAz 1950-es év döntő változást hozott a Budapesti Tudományegyetem történetében. A hittudományi fakultást leválasztották. A teológiai szakkönyvtár (1638-1950 közötti állomány) az ELTE Könyvtárába került, a levéltári anyag a fakultáson maradt. A hittudományi fakultás Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia néven önállósult. Könyvtárának állománya a tanszéki szakkönyvtárak gyűjteményéből, adományokból és hagyatékokból tevődött össze.

1991 decemberében a Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalosan kezdeményezte az Apostoli Szentszéknél egy alapítandó katolikus egyetem engedélyeztetését. Ennek eredményeként 1992. január 30-án a Budapesten működő Római Katolikus Hittudományi Kar mellett létre-jöhetett Piliscsabán a Bölcsészettudományi Kar, egyúttal a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 1995-ben megalakult a Jog- és Államtudományi Kar Budapesten, majd 1996-ban a fakultási jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézet. 1998-ban létrejött az Információs Technológiai Kar szintén Budapesten, végül 2008-ban az esztergomi Vitéz János Kar csatlakozott az egyetemhez. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara a Pázmány-alapítású egyetem jogutódja. Az 1635-ben útjára indult egyetem az Apostoli Szentszék 1999. március 25-én kelt határozatával nyerte el a szentszéki alapítású státuszt.

Folyóirat olvasóteremEnnek értelmében az elmúlt két évtizedben kezdődhetett meg a Hittudományi Kar Könyvtárában a szakszerű, tudatos állománygyarapítás. A könyvtár gyűjti és feltárja a teológia tudományos színvonalú szakirodalmát nyelvi korlátok nélkül, a lehető teljességre törekedve, a határterületek irodalmát igényes válogatással.

Különgyűjtemények: keleti gyűjtemény, patrisztikus gyűjtemény, kánonjogi gyűjtemény, sematizmusok, disszertációk, szakdolgozatok, különlenyomatok, aprónyomtatványok, CD-ROM állomány.

Decretales Gregorii IX.Saját költségvetési forráson kívül kiadványcserével, pályázatokból, minisztériumi és püspökkari támogatásokból és nagylelkű adományokból építi állományát a könyvtár, mely jelenleg mintegy 100 ezer kötetet tartalmaz. 1997-ben a hagyományos könyvtári munkák mellett megkezdődött a könyvtári állomány tartalmi feltárása TINLIB integrált könyvtári rendszerben. 2005-ben áttért a modern HunTéka integrált könyvtári rendszerre. Katalógusa elérhető az interneten. A teljes állomány 25%-a számítógépes rendszerben is feltárt. A sok-szempontú gépi állományfeltáráson kívül a hagyományos szerzői betűrendes céldula-katalógus rendszert is továbbépíti.

Szolgáltatások

 • Kutatás, helyben olvasás

  Minthogy a könyvtár nem kölcsönöz, ezért a hozzáférés elsődleges módja a helyben olvasás.


 • Tájékoztatás

  A könyvtár szaktájékoztatást végez saját állományáról, az állomány használatáról és más könyvtárak szolgáltatásairól.


 • Irodalomkutatás

  A könyvtár segítséget nyújt konkrét téma tudományos szintű kutatásához.


 • Másolatszolgáltatás

  A könyvtári dokumentumokból fénymásolat készíthető – figyelembe véve az állományvédelmi szempontokat és a szerzői jogi védelem tilalmait.


 • Könyvtárközi kölcsönzés

  A saját állományában nem megtalálható dokumentumokat a Kar oktatói részére beszerzi a könyvtár. Az ország bármely más könyvtárában meglévő könyvek beszerzése ingyenes, a külföldről beszerezhetőké térítésköteles.


 • Számítógép-használat, internet-használat

  Az olvasók részére nyolc számítógép áll rendelkezésre, melyeken a könyvtár katalógusát, adatbázisait használhatják. Ingyenes internet-használatot is biztosított.


 • Rendezvények, kiállítások

  Időszaki kiállítások tekinthetők meg a könyvtár tárlóiban.