Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2014. április 10., csütörtök - 10:00 
A Könyvtár olvasóterme

Elérhetőség

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Posta cím: 1364 Budapest, Pf.: 235.
Tel.:
   Könyvtárvezetés: (+36-1) 486-4421
   Feldolgozás, tájékoztatás: (+36-1) 486-4422  
   Recepció: (+36-1) 486-4473
Fax.: (+36-1) 486-4421
E-mail: biblio@sapientia.hu
Internet:  www.sapientia.hu
Katalógus:
Könyvtárvezető: Török Beáta
Munkatársak:
Flier Gergely könyvtáros; Zsohovszky Márta könyvtáros
Tegzes Béla könyvtáros; Tima Annamária recepciós; Tóth Beáta könyvtáros

Nyitva tartás

Hétfő: 11–18
Kedd: 10-17
Csütörtök: 10–18
Péntek: 10–14
Szombat: 11–18 (alkalmanként)

A nyitva tartás általános rendje igazodik a Főiskola működési periódusához.
Figyelje aktuális híreinket!

Általános bemutatás

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának fejlesztése, állományának kialakítása egy időben indult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolai Szövetség megszületésével. Könyvtárunk 2003 áprilisában kérte felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékére. 

A magyarországi könyvtári rendszerben betöltött szerepe alapján a könyvtár nyilvános egyházi felsőoktatási szakkönyvtár. Legfőbb gyűjtőköre a teológián belül a megszentelt élet irodalma. Továbbá törekszünk a főiskolán oktatott tudományterületek, valamint az ezekhez kapcsolódó tudományok és tudományágak szakirodalmának beszerzésére (szisztematikus teológia, dogmatika, biblikum, erkölcsteológia, egyháztörténelem, gyakorlati teológia, filozófia, történelem, pszichológia, pedagógia, etika, egyházi szépirodalom, néprajz). A Főiskola könyvtárában jelenleg 50.000 kötet könyv és 16.000 kötet folyóirat található. A könyvtári állomány összetétele: 45% magyar nyelvű, 40% német, 15% angol, francia, olasz nyelvű teológiai szakirodalom.

Dokumentumaink egésze a könyvtár kétszintes, galériázott olvasótermében szabadpolcon található, míg folyóirataink nagy része a könyvtáros segítségével érhető el. Az olvasóteremben hozzáférhetők általános valamint szaklexikonok, kézikönyvek is.

Szolgáltatások

 • Beiratkozás

  Könyvtárunk nyilvános könyvtár, tehát bárki számára ingyenesen hozzáférhető. Használatának nem feltétele, hogy a főiskola hallgatója/oktatója legyen!


 • Olvasóterem

  Dokumentumaink egésze a könyvtár kétszintes galériázott olvasótermében szabadpolcon található, míg folyóirataink nagy része a könyvtáros segítségével érhető el. A 100 férőhelyes olvasóteremben hozzáférhetők általános valamint szaklexikonok, kézikönyvek is.


 • Helyben olvasás

  A könyvtárban csak helyben olvasásra van lehetőség. Tehát a könyvtárból kölcsönözni nem lehet.


 • Tájékoztatás

  A könyvtár teljes körű megismeréséhez, a hagyományos és a számítógépes információkereséshez a könyvtárosok nyújtanak segítséget.


 • Internet használat

  A könyvtárban 15 db számítógép található, amelyeken lehetséges a katalógus használata, számos internetes adatbázis elérése, szövegszerkesztés, és az internetezés.


 • Katalógus használat

  A könyvtár teljes állománya a következő címen kereshető: http://www.sapientia.hu - Könyvtár online katalógusa menüpont.


 • Fénymásolás, nyomtatás, jegyzetárusítás

  A www.sapientia.hu weboldalon a Letöltések menüpont alatt a főiskolán oktató tanárok jegyzetei érhetők el és tölthetők le. Ez az oldal folyamatosan bővül, érdemes többször visszalátogatni ide. A többi főiskolai jegyzet a könyvtárban megtalálható nyomtatott formában, ezekről fénymásolat kérhető.


 • Szakdolgozatok

  Könyvtárunk őrzi a főiskolán készült szakdolgozatokat. A dolgozatokat kizárólag helyben lehet használni. Jegyzetek készíthetők, fénymásolásuk vagy kölcsönzésük nem lehetséges.


 • Könyvtárközi kölcsönzés

  A gyűjteményből hiányzó könyveket más hazai (nem budapesti) és külföldi könyvtárból olvasóink számára beszerezzük.


 • A ferencesek tanulmányi könyvtára (Pasarét) a Sapientia partner-könyvtára

  Könyvtárunk katalógusában egyes könyvek „Ferences Könyvtár” jelzettel szerepelnek. Ezek a Budapest, Pasaréti téren található ferences rendház könyvtárának könyvei, ezért kikérésük némi időt vesz igénybe – de ezek is olvashatók nálunk


 • Folyóiratok

  A könyvtárban található folyóiratok a könyvekkel közös Katalógusban kereshetők. A kurrens szakmai időszaki kiadványok száma 140, ebből 78 idegen és 62 magyar nyelvű. A retrospektív folyóirat állományunk 353 cím (főleg német, angol, francia és spanyol nyelvű időszaki kiadványok). A könyvtárban elérhető számos hazai és nemzetközi szinten is jelentős teológiai szakfolyóiraton túl, több pszichológiai, pedagógiai, filozófiai stb. témájú periodikum is. Nyomtatott folyóirataink mellett érdemes az elektronikus adatbázisaink (ATLASerials) és az Internet kínálatában is utánanézni az egyes cikkeknek.


 • A Könyvtár honlapja

  A könyvtár honlapján - www.sapientia.hu, könyvtár menüpont – folyamatosan tájékozódhatnak friss híreinkről. Szíves figyelmükbe ajánljuk a honlap bal oldali menüsorában a Könyvajánló linket, ahol a kéthetente frissülő Könyvismertetőinket és az Értékes gondolatok értékes könyvekből című bemutatóinkat olvashatják.


 • Könyvtári esték programsorozat

  Évek óta zajló programsorozatunk a havonta-kéthavonta rendezett Könyvtári Esték. Meghívott előadóink nemcsak a főiskolán oktatott területekhez kapcsolódó témákban tartanak előadásokat, hanem a látókör szélesítését elősegítő egyéb kérdésköröken is. Az előadásokat követően, az érdeklődők egy-egy csésze tea és aprósütemény elfogyasztása közben kötetlenül beszélgethetnek vendégeinkkel.


 • EBSCOhost adatbázisok

  ATLA Religion Database with ATLASerials (http://search.ebscohost.com) Az ATLA Religion Database (Az Amerikai Teológiai Könyvtárak Egyesületének vallástudományi adatbázisa) a vallások tanulmányozásának fontos segédeszköze. Elsőrendű iránytű az újságcikkek, könyvismertetések és tanulmányok közötti tájékozódásban a teológia minden területén. Az adatbázisban a 2010. augusztusi állapot szerint 543 folyóiratcím kereshető! Az ATLASerials, többszempontú visszakeresést biztosít az 1949-től napjainkig feldolgozott teljes szövegű adatbázisában. A tanulmányok PDF formátumban ingyen letölthetők! Az adatbázis használata IP címhez kötött, elérése csak könyvtári gépekről lehetséges. ERIC adatbázis Az ERIC pedagógiai szakirodalmi adatbázis az angolszász nyelvterület pedagógiai szakirodalmát tárja fel. A feldolgozott dokumentumokról (pedagógiai tárgyú könyvek, folyóiratcikkek, kutatási tervek és beszámolók, kéziratok, disszertációk) tömör tartalmi kivonatot, referátumot is közöl. NAVA-pont: http://www.nava.hu Könyvtárunk ingyenes szolgáltatása a Nemzeti Audiovizuális Archívumhoz való hozzáférés biztosítása. EISZ adatbázisok: http://www.eisz.hu/ Az Elektronikus Információszolgáltatás körébe jelenleg az alábbi adatbázisok tartoznak: Scriptum szótárak, Tesztre készen (angol, német, francia)