Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2010. november 29., hétfő - 13:42 
Olvasóterem

Elérhetőség

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
Posta cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
Tel.: 42/597-600
Fax: 42/597-600
E-mail: konyvtar@atanaz.hu
Internet: http://www.atanaz.hu/?q=content/könyvtár
Katalógus: www.atanaz.hu/foisk/biblio/kereso/index.php (változtatás alatt áll)
Könyvtárvezető: Gánicz Endre

Nyitva tartás

Hétfő - péntek: 8.30-16.30
Levelezős konzultációs napokon: 15.00-17.00
Egyházi és állami ünnepeken zárva tart.

Általános bemutatás

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolához kapcsolódó könyvtár alapításának gondolata Dr. Dudás Miklós megyéspüspök nevéhez fűződik. 1950-től kezdve a könyvtári állomány elsősorban hagyatékokból gyarapodott.

A jelenleg kb. 50.000 kötetből álló könyvállomány túlnyomó többségét a magyar és idegen nyelvű filozófiai és teológiai művek alkotják, de a könyvtár gyűjtőkörébe tartozik a humán tudományokkal foglalkozó irodalom és a keleti egyházművészet is.

A három különgyűjtemény közül a legjelentősebb az antikva állomány, amely elsősorban liturgikus könyveket foglal magába. A Timkó-hagyaték nagyban hozzájárult a könyvtár fejlődéséhez, modernizálódásához. A Krúdy-gyűjtemény a nyíregyházi születésű, híres író műveinek nagy részét tartalmazza, amely szintén hagyatékként gyarapítja a könyvtári állományt.

A könyvtár minden érdeklődőt szeretettel vár.

Történet

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára egyidős magával a főiskolával, mindkettő 1950-től működik. Létrehozásának gondolata Dr. Dudás Miklós megyéspüspök úr nevéhez fűződik. A püspök úr kezdeményezésére megvalósult könyvtár alapjait a lelkészek adományai és a külföldi ajándékok vetették meg, ami később papi hagyatékokkal gyarapodott. Ezek közül a legjelentősebb Dr. Timkó Imre megyéspüspök úr magánkönyvtára (kb. 6000 kötet), amely 1987-ben került a könyvtárba és az állomány modernizálódását is elősegítette.

Eleinte kezdetleges körülmények között, egyetlen szemináriumi helyiségben működött a könyvtár. Az állomány nagyságrendje és összetétele feltáratlan volt, a dokumentumokat rendszer nélkül halmozták fel. 1977-ben Dr. Timkó Imre püspök úr kezdeményezte az egyházmegyei központ újjáépítését, melynek eredményeként a püspökségi épület megújult és az új épületegyüttes nyugati szárnyában - a Bethlen Gábor utca, Bercsényi utca sarkán - kapott új helyet az 50.000 kötet befogadására alkalmas, kétszintes könyvtár. Hosszú éveken keresztül itt működött a gyűjtemény, amelyet elsősorban a teológiai hallgatók és a főiskolai tanárok használtak. Az évek során azonban egyre bővült az állomány, és így a meglévő hely kevésnek bizonyult.

KölcsönzőAz újabb költözésre 2003-ig kellett várni. Ekkorra épült fel ugyanis a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola új épülete (Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19), amely helyett adott a ma is itt működő könyvtárnak. A korábbi szűkös állapotokat fölváltották az impozáns építmény remekbe szabott, tágas terei, modern felszerelései.

Az intézmény meg kíván felelni az információs társadalom kihívásainak, ezért folyamatosan bővül a technikai felszereltsége. Az olvasóteremben négy olyan számítógép található, amelyeken kizárólag a könyvtár elektronikus katalógusa érhető el, egy másik pedig a szövegszerkesztésben segíti a felhasználókat. Az olvasóteremben elhelyeztek 12 internetes kapcsolattal rendelkező gépet, melyeket a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola nappali tagozatos hallgatói vehetnek igénybe. A teljes állományról a számítógépes nyilvántartás ad felvilágosítást, mely az internetről is elérhető. 2003 őszétől az SRLIB 3.1-es verzióval dolgozzák fel a dokumentumokat. 
A könyvtár egyházi szakkönyvtárként a teológiával, a katolikus egyházzal és a görög katolikussággal kapcsolatos szakirodalmat gyűjti, feltárja, és a kutatók, valamint az érdeklődők rendelkezésére bocsátja. Válogatva gyűjti (mellékgyűjtőkör) a pedagógiával, egyházi zenével, irodalommal, történelemmel kapcsolatos műveket. Az állománya jelenleg közel 50.000 kötet könyv. Az utóbbi időben az olasz nyelvű irodalom került be nagyobb arányban a könyvtárba. Ennek magyarázata az, hogy a főiskola a római Pápai Keleti Intézet affiliált intézményévé vált 1995-ben, 2006 nyarától pedig aggregált intézmény lett. Összesen 787 folyóiratcímet tartunk nyilván, köztük 142 kurrenst (68 magyar és 74 külföldi). 

Intézményünk három fontos különgyűjteménnyel is rendelkezik: a korábban már említett Timkó-hagyaték az egyik, a másik Katona Béla irodalomtörténész hagyatéka - és az abban lévő Krúdy-gyűjtemény -, valamint az 1850 előtt megjelent régi könyvek, kéziratok gyűjteménye, az antikva állomány. A neves irodalomtörténész több ezer könyve – mely értékes helytörténeti és világirodalmi kuriózumokat is tartalmaz – 2004 szeptemberében került a főiskolai könyvtár állományába. A Krúdy-gyűjtemény a Nyíregyházán született író, Krúdy Gyula szépirodalmi munkáit tartalmazza a teljesség igénye nélkül. Említésre méltó a könyvtár régi könyves – antikva – állománya is. Ennek többsége (55 %-ban) ószláv nyelvű; 35 %-a latin nyelvű, 10 %-a egyéb nyelvű. Ezek feldolgozását Dr. Ojtozi Eszter és Dr. M. Pandur Julianna a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem munkatársai kezdték el, de sajnos nem került sor a munka befejezésére. Az antikva-gyűjtemény néhány kuriózum darabja: az 1581-es kiadású Osztrogi Biblia, amiből csak néhány darab található Magyarországon és ebből 2 példányt a főiskola könyvtára őriz; különlegesség az 1481-ben nyomtatott ősnyomtatvány, amit Duns Scotus írt Quaestiones in quattuor libros Sententiarum címmel. Szintén egyedülálló dokumentum a Piricsei-kódex néven ismert manuscriptum (kézirat), amelynek keletkezését a kutatók a XVI. századra teszik.

Szolgáltatások

 • Kutatás, helyben olvasás

  Az olvasótermi kézikönyvek, lexikonok és a védett, muzeális dokumentumok hozzáférésének elsődleges módja: a helyben olvasás, helyben kutatás. Elsősorban a görög katolikus teológia, egyháztörténet, művészettörténet, valamint Szabolcs – Szatmár – Bereg megye történelmének, Nyíregyháza helytörténetének kutatása iránt érdeklődők számára tudunk dokumentumokkal szolgálni. A kutatók, érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk a különgyűjteményeket: antikva-gyűjtemény, Krúdy-gyűjtemény. Bárki számára elérhetővé tesszük – könyvtári beiratkozáshoz nem kötjük - az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát.


 • Irodalomkutatás

  A könyvtárosok egy-egy téma tudományos szintű kutatásához is segítséget nyújtanak. Az olvasószolgálat keretében tájékoztatást adunk, információt szolgáltatunk személyesen, levélben, elektronikus úton.


 • Könyvkölcsönzés

  Intézményünk könyvtári dokumentumokat kölcsönöz a beiratkozott olvasók számára. Kölcsönzésre csak a védelem alá nem tartozó könyvek esetén van mód. A hallgatók és az oktatók számára szemléltető anyagot biztosítunk – rövid kölcsönzési határidővel. A kölcsönzés lehetőségét a dokumentumok védettsége, fontossága és egyéb szempontok alapján a könyvtárvezető egyedileg bírálja el.


 • Másolatszolgáltatás

  A könyvtári dokumentumokról fénymásolat kérhető. A másolatokat a könyvtárosok készítik el. A másolás lehetősége mindig függ a dokumentumok védettségétől és állapotától.


 • Számítógép használat, internet használat

  Az olvasóteremben elhelyezett számítógépeken könyvtári katalógusunkat, a gyűjteményben megtalálható CD-ROM adatbázisokat vehetik igénybe a felhasználók. Az elektronikus katalógus használatát – bárki számára – szabadon szolgáltatjuk a könyvtár számítógépein. Számítógép- és nyomtatóhasználatot biztosítunk a beiratkozott olvasók számára – a főiskola teológia szakos hallgatói részére szabad internet-hozzáférés áll rendelkezésre.


 • Rendezvények, konferenciák

  A főiskola fontos közművelődési szerepet vállal. Könyvtárunk konferenciákon, időszaki kiállításokon mutatja be jelentős szakirodalmát és muzeális állományát az érdeklődőknek.