Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2016. december 02., péntek - 17:47 
VHF épülete

Elérhetőség

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
Postai cím: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
Tel.: 88/542-725, 88/542-700, Fax.: 88/542-726
E-mail: biblio@vhf.hu
Internet: http://www.vhf.hu/konyvtar
Katalógus: http://corvina.vhf.hu:8080/WebPac.vhfkdb/CorvinaWeb
Könyvtárvezető: Holc Viktória

Nyitva tartás

Hétfő, szerda, csütrötök: 8-16.

Kedd, péntek: 8-12

Általános bemutatás

A könyvtár a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szakkönyvtára. Elsődleges feladata a főiskolán folyó oktató és kutató munka könyvtári hátterének biztosítása.

A könyvtárban több mint 25 ezer könyv és folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. Gyűjteményünk elsősorban a teológia és a szociális munka tudományterületeket foglalja magában. A fő tudományterületek mellett a filozófia, pszichológia, etika, társadalomtudományok (szociológia, statisztika, politológia), jog, művészettörténet, történelem (egyetemes és magyar), egyház- és vallástörténet témakörében is gyarapítjuk állományunkat.

Folyóirattárunkban több mint 40 friss folyóiratot olvashatnak a teológia és a szociális munka területéről.

A könyvtár médiatára több adatbázist, elektronikus formában tárolt könyvet és lexikont tartalmaz.

Szolgáltatások

 • Helyben olvasás

  Könyvtárunk dokumentumai a külsős olvasók számára helyben olvasás formájában használhatók.

  Kölcsönzési lehetőséget a főiskola tanárai, diákjai, az egyházmegye papjai és dolgozói számára tudunk biztosítani


 • Tájékoztatás

  A könyvtár teljes körű megismeréséhez, a hagyományos és a számítógépes információkereséshez a könyvtáros nyújt segítséget.


 • Kölcsönzés

  A korlátozott példányszámok miatt csak a főiskola tanárai, diákjai, az egyházmegye papjai és dolgozói kölcsönözhetnek könyvtárunk állományából


 • Könyvtárközi kölcsönzés

  A könyvtárunkban nem elérhető dokumentumokat igyekszünk könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítani olvasóink számára.


 • Fénymásolás

  A könyvtári dokumentumokból fénymásolatok készítését biztosítjuk. A kérések teljesítésénél a szerzői jogi törvények rendelkezéseit és a dokumentumok fizikai állapotát is figylembe vesszük.


 • Számítógép és internet használat

  Könyvtárunk számítógépein ingyenes internethasználatot biztosítunk valamennyi olvasónak.


 • Szakdolgozatok

  A főiskolán készült szakdolgozatok helyben megtekinthetőek. A szkadolgozatokból sem kölcsönzést, sem másolatszolgáltatást nem végzünk.


 • Szkennelés

  A könyvtár szkennerén olvasóink díjmentesen végezhetnek szkennelést.